GastouderopvangOpvang
Logo AnneroosLogo Anneroos

Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Anneroos Gastouderopvang gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van (potentiële) klanten. Wij houden ons aan de privacywet zoals die is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Bij het verzamelen, beheren en verwerken van uw persoonsgegevens hanteren we de volgende uitgangspunten:

Anneroos Gastouderopvang verzamelt via haar website gegevens van ouders en hun (ongeboren) kinderen voor het realiseren van een opvangplaats bij een gastouder. Verzamelde gegevens worden bewaard in een beveiligd IT systeem, onze leverancier voert het ISAE 3400 certificaat.

Persoonsgegevens worden verwerkt door personen voor zover dat met het oog op de uitoefening van hun functie nodig is. Leidt uw inschrijving tot een opvangplaats, dan zijn uw persoonsgegevens in te zien via het Anneroos ouderportaal. De gegevens die we in de administratie hebben opgeslagen, kunt u desgewenst zelf wijzigen of laten wijzigen.

Leidt uw inschrijving niet tot een opvangplaats, dan worden uw persoonsgegevens uiterlijk een maand na ons laatste contact verwijderd uit onze administratie.

Verwerking
Voor de duur van de gastouderbureauovereenkomst worden de persoonsgegevens van ouders en hun kind(deren) gebruikt voor het opmaken van een kostenoverzicht voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag, het uitvoeren van de kassiersfunctie en het rapporteren aan de inspectie kinderopvang en aan de belastingdienst. 

Na het beëindigen van de overeenkomst bewaren wij de gegevens die we nodig hebben voor de financiële verantwoording, bijvoorbeeld aan de belastingdienst, voor een periode van maximaal 7 jaar. Alle overige gegevens worden uiterlijk na 12 maanden uit onze administratie verwijderd.

Anneroos Gastouderopvang verstrekt geen gegevens aan andere bedrijven of organisaties met een commercieel oogmerk. Onze hele privacyverklaring leest u in onze leveringsvoorwaarden. Deze wordt u aangeboden samen met de kindplaatsovereenkomst en is gepubliceerd in het ouderportaal.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij Anneroos Kinderopvang BV

Jan van Scorelstraat 138 3553 CT Utrecht
info@anneroosgastouderopvang.nl
030 2764704

Terug naar boven
Menu

Verstuur een bericht

Created by Clic