GastouderopvangOpvang
Logo AnneroosLogo Anneroos

Inspectie

De rijksoverheid heeft kwaliteitseisen geformuleerd voor gastouderopvang op het gebied van ouderinspraak, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, pedagogisch beleid, pedagogische praktijk, klachten en voorschoolse educatie.

De gemeente is verantwoordelijk voor de toezicht en handhaving op die kwaliteit en geeft de GGD opdracht om daarvoor inspecties uit te voeren. De GGD beoordeelt of de gastouderopvang en het gastouderbureau voldoen aan de kwaliteitseisen en adviseert de gemeente zo nodig over te nemen maatregelen. Elk inspectiebezoek van de GGD wordt afgerond met een rapport dat online beschikbaar is.

Inspectierapporten

Anneroos heeft naar aanleiding van de inspectiebezoeken van de GGD de volgende inspectierapporten ontvangen.
Inspectierapport Anneroos gastouderopvang 10-12-2018

 

Terug naar boven
Menu

Verstuur een bericht

Created by Clic