GastouderopvangOpvang
Logo AnneroosLogo Anneroos
De gastouder zorgt voor de opvang van uw kind
Anneroos zorgt voor ondersteuning van de gastouder en verzorgt de kassiersfunctie

Rollen en verantwoordelijkheden

Gastouderopvang is gebaseerd op de driehoeksrelatie ouder-gastouder- Anneroos. Afspraken over omvang en invulling van de opvang worden vastgelegd tussen gastouders en ouders onderling. Op een aantal formele aspecten is Anneroos als gastouderbureau de schakel tussen ouders en gastouders. Gastouders en gastouderbureaus hebben elk een eigen rol en verantwoordelijkheid en vallen onder eigen regelgeving. Die zetten we voor u beknopt op een rij:

Rol van de gastouder
De gastouder verzorgt de gastouderopvang van uw kind op een eigen locatie of bij u thuis. Gastouders van Anneroos beschikken over kennis en kunde in het verzorgen van kinderen, ze stimuleren kinderen in hun ontwikkeling, hebben oog voor veiligheid en de gezondheid van kinderen, kunnen handelen in EHBO-situaties en brengen bij calamiteiten de kinderen in veiligheid. Gastouderopvang moet er volgens de wet aan bijdragen dat uw kind zich goed en gezond kan ontwikkelen in een veilige omgeving. De gastouder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opvang en wordt daarbij voor minimaal 16 uur per jaar ondersteund door het gastouderbureau.

Rol van Anneroos
Anneroos begeleidt de gastouder op pedagogisch gebied en op het gebied van veiligheid en gezondheid. Daarbij hanteren wij een aantal vaste criteria, standaardvoorwaarden en (wettelijke) regels die de basis vormen voor de gastouderopvang. Als gastouderbureau is Anneroos verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole en de naleving van het pedagogische beleidsplan in de praktijk. Daarnaast hebben we een kassiersfunctie; de overheid stelt verplicht dat het factureren, het innen en het uitbetalen van de opvangvergoeding voor de gastouder via een gastouderbureau verloopt.

Wat betekent dit voor ouders?
Voor de gastouderopvang gaat de ouder twee overeenkomsten aan; een overeenkomst met de gastouder voor de uitvoering van de opvang en een overeenkomst met Anneroos voor de door de overheid vastgestelde taken.

 

Regelgeving rond veiligheid en gezondheid

Anneroos controleert de aanwezigheid van de juiste diploma’s en certificaten van de gastouder, zoals EHBO voor kinderen en baby’s.

De gastouder, alle huisgenoten boven de 18 jaar en mensen gedurende opvangtijden regelmatig op de gastouderlocatie aanwezig zijn, vallen onder de continue screening in de kinderopvang.

Anneroos houdt toezicht op de veiligheid op de locatie en de wijze waarop de gezondheid van de kinderen wordt bewaakt. Denk daarbij aan een gezond binnenklimaat en brandveiligheid.

Anneroos houdt toezicht op hoe haar gastouders omgaan met klachten van ouders.

De gastouder werkt volgens de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

 

Lees meer over ons
Terug naar boven
Menu

Verstuur een bericht

Created by Clic