GastouderopvangOpvang
Logo AnneroosLogo Anneroos
Een gastouder draagt op een respectvolle, warme
en professionele manier bij aan de groei en ontwikkeling van uw kind

Visie op kinderen

Wij geloven dat elk kind op zijn of haar niveau kan aangeven waar het behoefte aan heeft. Een kind dat zich gezien en gehoord voelt, is vrolijk, speelt, leert en groeit. Rust, regelmaat en een open, respectvolle communicatie bieden uw kind emotionele veiligheid. Daarom bieden onze gastouders structuur met een dagprogramma dat voor elke leeftijd passend is.

 

Gastouderopvang door Anneroos

Een kind dat niet overprikkeld is, dat zich gezien en gehoord voelt, is vrolijk en speelt. Spelenderwijs ontwikkelt elk kind verschillende vaardigheden waardoor het steeds zelfstandiger in het leven komt te staan, alles in zijn of haar eigen tempo en op zijn of haar eigen manier. Een gastouder draagt op een respectvolle, warme en professionele manier bij aan de groei en ontwikkeling van uw kind. Door de wereld op een speelse manier begrijpelijker te maken, door het te begeleiden in het spel, te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling en het geven van het goede voorbeeld.

Kernwaarden

De gastouders van Anneroos werken met de volgende kernwaarden:

Kindvriendelijke omgeving
Een kind dat niet overprikkeld is, laat zijn of haar eigenheid zien en kan zich ontwikkelen. Wij hechten waarde aan rust in de omgeving waar het kind verblijft. Dit wordt gecreëerd door licht, ruimte en het gedrag van de gastouder.

Respect voor autonomie
De gastouder gaat met elk kind een unieke relatie aan, zodat uw kind zich veilig en erkend voelt. Uw kind krijgt de gelegenheid om zich op eigen tempo te ontwikkelen. De gastouder doet dit door goed naar uw kind te kijken en vanuit deze observaties aan te sluiten bij de wensen en vragen van uw kind. Positief woordgebruik, elkaar feedback en complimenten geven horen bij deze manier van communiceren.

Structuur
Structuur maakt de dag voor kinderen voorspelbaar. Wanneer kinderen weten waar ze aan toe zijn en wat er van ze wordt verwacht, voelen ze zich veilig. Structuur kan worden geboden in een vaste dagindeling, met een herkenbaar ritme van brengen, spelen, eten, rusten en halen, maar ook door het aangeven van grenzen en regels en gebruik van rituelen. Grenzen en regels scheppen duidelijkheid en bieden daarmee veiligheid.

Spelenderwijs leren
In spel en uitdagend speelgoed daagt de gastouder uw kind uit om motorische, cognitieve, taal-, en creatieve vaardigheden te ontwikkelen.

Waarden en normen
Kinderen leren door hun opvoeders en andere kinderen na de doen. De gastouder geeft het goede voorbeeld. Onze gastouders besteden aandacht aan gewenst gedrag door het te benoemen en het geven van complimenten. Bij ongewenst gedrag bieden ze alternatief gedrag aan.

Respectvolle communicatie
In de communicatie met de kinderen laat een gastouder zich leiden door de principes van de geweldloze communicatie. Een kind wordt respectvol benaderd door:
- zoveel mogelijk op dezelfde ooghoogte te zijn;
- oogcontact te maken;
- een vriendelijke toon te gebruiken;
- te luisteren naar wat het zegt; en
- te verwoorden wat een kind heeft verteld en te vragen of ze het goed heeft begrepen. 

In de communicatie met de ouders laten Anneroos en haar gastouders zich leiden door de principes van geweldloze communicatie. Door het benoemen van de effecten die dingen op ons hebben en te vragen wat wij van de ander nodig hebben, creëren we een open, positieve en effectieve manier van communicatie.

 

Terug naar boven
Menu

Verstuur een bericht

Created by Clic