GastouderopvangOpvang
Logo AnneroosLogo Anneroos
Een gastouder zorgt in eigen verantwoordelijkheid voor uw kind
Anneroos ondersteunt haar met beleid en bij opvoedvragen

Aantal kinderen en samenstelling van de groep

Het aantal kinderen dat een gastouder op hetzelfde moment mag opvangen is in de wet beperkt. De berekening is gebaseerd op de samenstelling van een maximum aantal kinderen per leeftijd, waarbij de eigen kinderen van de gastouder meetellen.

Deze is als volgt vastgesteld:

  • 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, inclusief eigen kinderen van de gastouder tot 10 jaar.
  • 5 kinderen die jonger zijn dan 4 jaar, inclusief eigen kinderen van de gastouder tot 4 jaar.
  • 4 kinderen van 0 en 1 jaar oud, waarvan maximaal 2 van 0 jaar, inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.

 

 

Pedagogisch beleid

De gastouder werkt volgens het pedagogisch beleid van Anneroos en wordt hierin ondersteund door één van onze bemiddelingsmedewerkers. De gastouder heeft aanvullend beleid voor haar locatie. Daarin staat bijvoorbeeld de uitwerking van het dagritme voor de kinderen.

Verzorging van uw kind

U maakt zelf met de gastouder afspraken rond de verzorging van uw kind met betrekking tot voeding, verschonen en slapen. De gastouder faciliteert en begeleidt het slapen voor jonge kinderen. Kinderen jonger dan 1,5 jaar slapen in een aparte slaapkamer.


Gezondheid

De gastouder houdt de gezondheid van kinderen in de gaten en bespreekt met u de procedure die gevolgd wordt wanneer uw kind ziek wordt of wanneer er een ongeluk gebeurt. De gastouder is getraind in het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) bij kinderen en is getraind om te beoordelen welke actie na het verlenen van EHBO nodig is.

 

Veiligheid

Anneroos stelt hoge eisen aan de veiligheid van de opvanglocatie. Alle gastouders beschikken over een calamiteitenplan. De gastouder oefent jaarlijks de evacuatie van de kinderen en doet daarvan verslag.

 

Lees meer over ons
Terug naar boven
Menu

Verstuur een bericht

Created by Clic