GastouderopvangOpvang
Logo AnneroosLogo Anneroos
Gastouderopvang is een professionele vorm
van kinderopvang bij u óf bij de gastouder thuis

Gastouderopvang

Gastouderopvang is een professionele vorm van kleinschalige kinderopvang aan huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Deze vorm van opvang past goed bij ouders met een wisselend of flexibel werkrooster. U kunt kiezen tussen opvang in uw eigen huis of bij de gastouder thuis. Gastouders van Anneroos zijn gediplomeerde en geverifieerde opvangprofessionals die voldoen aan kwaliteitseisen die door de overheid en door Anneroos worden gesteld.

De opvang vindt plaats in een rookvrije veilige, schone en gecontroleerde omgeving. Dit controleren we door iedere opvanglocatie zelf te bezoeken en daarnaast voert de GGD controles uit. Wij zien namens de overheid toe op de veiligheid, de gezondheid en pedagogische kwaliteit binnen de gastouderopvang.

Gastouderopvang is een officiële vorm van kinderopvang. Dit betekent dat u aanspraak kunt maken op kinderopvangtoeslag.

Vormen van gastouderopvang

Opvang bij de gastouder
Een gastouder werkt volgens een overeenkomst van opdracht. Dit betekent dat u betaalt voor de opvang die u afneemt tegen het uurtarief dat u onderling afspreekt. Een gastouder heeft geen recht op doorbetaling tijdens vakantie, ziekte of verlof, maar biedt ook geen vervanging in deze situaties.

Opvang in uw eigen huis
Wanneer u maximaal 3 dagen per week een gastouder aan huis heeft, ongeacht het aantal uren per dag, valt de opvang onder de Regeling Dienstverlening aan huis. Dit houdt in:

  • De gastouder werkt als zelfstandige en heeft recht op minimaal het minimumloon. Het loon is een brutoloon, de gastouder regelt daarvan zelf voorzieningen voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioen.
  • De gastouder heeft recht op doorbetaalde vakantie-uren en een toeslag van 8% vakantietoeslag op het loon. Bij ziekte betaalt u het loon maximaal 6 weken door aan de gastouder.
  • U bent verplicht om een veilige en gezonde werkomgeving volgens de Arbowette bieden
  • Uw huis moet voldoen aan de kwaliteitseisen Kinderopvang.
  • Uw huis wordt aangemerkt als gastouderlocatie en wordt geregistreerd in het Landelijke Register Kinderopvang.

Wanneer een gastouder meer dan 3 dagen per week opvang aan huis biedt, dan heeft deze recht op een volwaardige arbeidsovereenkomst.

Vervanging tijdens ziekte, verlof en vakantie

Een gastouder biedt tijdens vakantie, verlof en bij ziekte geen vervanging. Geplande vakantiedagen worden ruim van tevoren bekend gemaakt of, bij opvang aan huis, afgestemd met de ouders.


Zoeken in gastoudercatalogus

Inschrijven ouders

Lees meer over ons
Terug naar boven
Menu

Verstuur een bericht

Created by Clic